Stručné informace o projektu - Dopravně-turistický navigační systém

Logolink EL-EU-Cil3

Název projektu
Dopravně- turistický navigační systém

Registrační číslo projektu
EEL-0220-CZ-1

Webové stránky projektu
http://cil3.mmdecin.cz


Další informace

Informace o programu
Žádost o dotaci byla podána v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe. Byla schválena společným Lokálním řídícím výborem Euroregionu Elbe/Labe dne 30.11.2012. Lead-partner projektu je Statutární město Děčín. Projektový partner Grosse Kreisstadt Pirna. Financování projektu je zajištěno 75,00 % způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 25,00 % z rozpočtu města.

Obsah projektu

  • Vybudování systému a pořízení dopravního značení za účelem navedení motoristy na centrální turistické parkoviště. .
  • Vybudování systému a pořízení značení pro pěší – Přehledný systém směrových cedulí s popisem cílových míst

Cíl projektu

  • Zlepšit orientaci návštěvníků města, snížit nadbytečnou dopravní zátěž ve městě.
  • Navést motoristy na centrální turistické parkoviště.
  • Vytvořit síť směrovek pro pěší.

Rozpočet
20 000 EUR, z toho statutární město Děčín 5 000 EUR.

Termín realizace
1.12.2012 - 1.12.2013

Publicita
www.idecin.cz

Kontakt
oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Děčín
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Logolink DC-PIR