Cíle příhraničního projektu českých a německých záchranářů byly splněny

Dva a čtvrt roku trvající projekt „Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí" bude posledním červnovým dnem završen. Projektoví partneři z Děčína, Bad Schandau a Reinhardtsdorfu-Schöny sice musejí zajistit ještě minimálně 5 let jeho udržitelnost, ale to by nemělo znamenat vážný problém, protože kromě realizace společných projektových aktivit a pořízení nové techniky se podařilo to nejdůležitější – navázat dobré pracovní i osobní vztahy mezi lidmi z obou stran hranice, lidmi zachraňujícími životy a zdraví obyvatel, lidmi chránícími při mimořádných událostech také jejich majetek a životní prostředí, lidmi pracujícími vzdor občasné jazykové bariéře sjednocenými silami.

Takovému sblížení napomohlo nejen několik společných taktických cvičení, odborných kurzů, workshopů a seminářů, akcí pro veřejnost směřovaných k publicitě myšlenky projektu, ale v neposlední řadě pak také společný křest bojem proti velké vodě na Labi v červnu 2013, a také některá zcela neformální setkávání při přípravě aktivit, případně při jejich vyhodnocování nebo při vzájemné výměně zkušeností.


Veškeré snahy projektu byly směřovány k jasným cílům – ke společné koordinaci příhraničních zásahů při mimořádných událostech a krizových situacích typu povodně, ekologické havárie, požáru v obtížně dostupném terénu labského kaňonu, dopravní nehody na řece, železniční či pozemní komunikaci kopírující říční profil a podobně. K úspěšnému zvládání takových situací by pochopitelně měla záchranářům přispět i nově pořízená technika. Česká strana, zastoupená statutárním městem Děčín, získala s přispěním evropského fondu záchranářské vznášedlo, pracovní motorový člun, vybavení záchranářů pro práci na vodě a komunikační techniku. Partneři z německého Saska si polepšili terénním traktorem, pracovním člunem a komunikačními prostředky s velitelským vozidlem. Dotace na celý projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj v Programu Cíl 3 / Ziel 3 činily 85 % způsobilých nákladů, na české straně dále přispěl i stát prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotací ve výši 5 %. Zbývajících 10 % na české straně byla spoluúčast Děčína, u saských partnerů čítala u jejich nákladů spoluúčast 15 %. Schválený rozpočet projektu byl celkem 442.054,68 Eur, z toho 243.260 Eur v případě statutárního města Děčín, 171.524,68 Eur u Bad Schandau a 27.270,00 Eur u Reinhardtsdorfu-Schöny. Nová říční technika, obsluhovaná dobrovolnými hasiči z hornožlebské jednotky, vzbudila doposud u obyvatel Děčína značný zájem a možnost blíže si ji prohlédnout se naskytne i v sobotu 21. června na Smetanově nábřeží v Děčíně při akci Den záchranářů Ústeckého kraje.

Cíle projektu byly naplněny, ale aby nezapadly v proudu času, je nutné si stanovovat nové. Projektoví partneři proto věří, že tento společný projekt nebyl ani ojedinělý, ani poslední.

Richard Musil
vedoucí projektu