Čeština (Česká republika)Deutsch

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Projekty "Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko - saském příhraničí" a "Fotosoutěž „10 let po povodni na řece Labi“ jsou zaměřeny na zlepšení a podporu rozvoje přeshraniční spolupráce a služeb cestovního ruchu...

Cíle příhraničního projektu českých a německých záchranářů byly splněny

Dva a čtvrt roku trvající projekt „Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí" bude posledním červnovým dnem završen. Projektoví partneři z Děčína, Bad Schandau a Reinhardtsdorfu-Schöny sice musejí zajistit ještě minimálně 5 let jeho udržitelnost, ale to by nemělo znamenat vážný problém, protože kromě realizace společných projektových aktivit a pořízení nové techniky se podařilo to nejdůležitější – navázat dobré pracovní i osobní vztahy mezi lidmi z obou stran hranice, lidmi zachraňujícími životy a zdraví obyvatel, lidmi chránícími při mimořádných událostech také jejich majetek a životní prostředí, lidmi pracujícími vzdor občasné jazykové bariéře sjednocenými silami.

Takovému sblížení napomohlo nejen několik společných taktických cvičení, odborných kurzů, workshopů a seminářů, akcí pro veřejnost směřovaných k publicitě myšlenky projektu, ale v neposlední řadě pak také společný křest bojem proti velké vodě na Labi v červnu 2013, a také některá zcela neformální setkávání při přípravě aktivit, případně při jejich vyhodnocování nebo při vzájemné výměně zkušeností.


Veškeré snahy projektu byly směřovány k jasným cílům – ke společné koordinaci příhraničních zásahů při mimořádných událostech a krizových situacích typu povodně, ekologické havárie, požáru v obtížně dostupném terénu labského kaňonu, dopravní nehody na řece, železniční či pozemní komunikaci kopírující říční profil a podobně. K úspěšnému zvládání takových situací by pochopitelně měla záchranářům přispět i nově pořízená technika. Česká strana, zastoupená statutárním městem Děčín, získala s přispěním evropského fondu záchranářské vznášedlo, pracovní motorový člun, vybavení záchranářů pro práci na vodě a komunikační techniku. Partneři z německého Saska si polepšili terénním traktorem, pracovním člunem a komunikačními prostředky s velitelským vozidlem. Dotace na celý projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj v Programu Cíl 3 / Ziel 3 činily 85 % způsobilých nákladů, na české straně dále přispěl i stát prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotací ve výši 5 %. Zbývajících 10 % na české straně byla spoluúčast Děčína, u saských partnerů čítala u jejich nákladů spoluúčast 15 %. Schválený rozpočet projektu byl celkem 442.054,68 Eur, z toho 243.260 Eur v případě statutárního města Děčín, 171.524,68 Eur u Bad Schandau a 27.270,00 Eur u Reinhardtsdorfu-Schöny. Nová říční technika, obsluhovaná dobrovolnými hasiči z hornožlebské jednotky, vzbudila doposud u obyvatel Děčína značný zájem a možnost blíže si ji prohlédnout se naskytne i v sobotu 21. června na Smetanově nábřeží v Děčíně při akci Den záchranářů Ústeckého kraje.

Cíle projektu byly naplněny, ale aby nezapadly v proudu času, je nutné si stanovovat nové. Projektoví partneři proto věří, že tento společný projekt nebyl ani ojedinělý, ani poslední.

Richard Musil
vedoucí projektu

FOTOMOMENTY

Přeshraniční spolupráce

Význam projektu spočívá především v řešení rozvoje příhraničních oblastí v ČR a Německu...

Transparentní podklady

Kompletní a nejnovější informace o projektech v rámci CÍLE 3 - to je portál Magistrátu města Děčín...

Společná realizace

Spolupráce na obou stranách hranice - to je společný projekt přeshraniční spolupráce...

Free business joomla templates