Čeština (Česká republika)Deutsch

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Projekty "Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko - saském příhraničí" a "Fotosoutěž „10 let po povodni na řece Labi“ jsou zaměřeny na zlepšení a podporu rozvoje přeshraniční spolupráce a služeb cestovního ruchu...

Projektový víkend dobrovolných hasičů proběhl úspěšně

„Ahoj sousede" – takový slogan v českém i německém jazyce má logo Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3. A zněl i 8. a 9. září, a to hned na několika místech v Děčíně.

V rámci probíhajícího projektu „Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí proběhly v těchto dnech první společné aktivity projektových partnerů - statutárního města Děčín, města Bad Schandau a obce Reinhardtsdorf-Schöna ze Svobodného státu Sasko.

06 seminar Decin


Nejprve se v sobotu ráno sjelo u Mlýnského rybníka na Maxičkách 13 osmičlenných požárních družstev jednotek sborů dobrovolných hasičů z Děčínska, Ústecka a Saska, aby v přátelské atmosféře zabojovala ve 45. ročníku hasičské soutěže v požárním útoku „O putovní pohár města Děčín". Pohár i letos zůstal v Děčíně, neboť zvítězila jednotka z Boletic před svými kolegy z pořádajícího Horního Žlebu a třetími Křešicemi. Zpestřením mimo oficiální soutěž mužů byla i účast družstva veteránů a ženského družstva z Horního Žlebu, které zaběhlo po skvělém výkonu třetí nejlepší čas ze všech soutěžících. Je vidět, že i ženy umí! Soutěže se kromě družstev z partnerským obcí, které skončily hluboko v poli poražených, zúčastnili také hasiči z Ottendorfu, kteří skončili ze zahraničního hostů nejlépe, na 6. místě.
Odpoledne se přes sedm desítek hasičů obou zemí přesunulo do pěkného prostředí Vysokoškolské koleje ČVUT v Děčíně (zámecké sýpky), kde proběhl dvouhodinový seminář, zaměřený na spolupráci dobrovolných jednotek v česko-saském příhraničí při ochraně před povodněmi, který měl mezi účastníky, zejména německými, takový úspěch, že se protáhl v neformální diskusi a výměnu zkušeností ještě i po večeři.

09 soutez Maxicky


Náročný, ale úspěšný víkend završilo nedělní dopoledne na pravém břehu Labe na Starém Městě, kde formou ukázek z projektu pořízeného pracovního motorového člunu a plovoucího mola proběhl workshop. Všechny tři projektové akce přispěly nejen k navázání nových kontaktů a přátelství mezi hasiči v příhraničním regionu, ale zejména k prohloubení a zdokonalení koordinace při společných zásazích, a to nejen při krizových situacích na Labi, ale i v území po obou jeho březích. Celý projekt, trvající 24 měsíců, má společné financování ve výši 442.054 Eur, z toho Děčínu bylo schváleno 243.260 Eur, Bad Schandau 171.524 Eur a Reinhardtsdorfu-Schöně 27.270 Eur. Je dotován z 85 % Evropskou unií, 5 % státem prostřednictvím MMR ČR a 10 % spoluúčastí zúčastněných obcí.

09 workshop Decin uprava

 

FOTOMOMENTY

Přeshraniční spolupráce

Význam projektu spočívá především v řešení rozvoje příhraničních oblastí v ČR a Německu...

Transparentní podklady

Kompletní a nejnovější informace o projektech v rámci CÍLE 3 - to je portál Magistrátu města Děčín...

Společná realizace

Spolupráce na obou stranách hranice - to je společný projekt přeshraniční spolupráce...

Free business joomla templates