Čeština (Česká republika)Deutsch

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Projekty "Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko - saském příhraničí" a "Fotosoutěž „10 let po povodni na řece Labi“ jsou zaměřeny na zlepšení a podporu rozvoje přeshraniční spolupráce a služeb cestovního ruchu...

Projektoví partneři ze Saska uspořádali první společný seminář

V sobotu 10. listopadu 2012 se uskutečnil na požární stanici v Bad Schandau sedmihodinový seminář nazvaný „Preventivní protipovodňová ochrana", kde na čtyři desítky dobrovolných hasičů z Děčína XI – Horního Žlebu, z Bad Schandau a Schöny v dopolední teoretické části vyslechly přednášky, doprovázené prezentacemi, od lektorů z DWA - Zemského spolku Sasko/Durynsko a z Povodí Ohře, s. p.

 

Bad_Schandau

V odpoledním programu pak byli účastníci semináře seznámeni s ochranou objektů ve městě mobilními protipovodňovými stěnami včetně předvedení jejich montáže a uskladnění. Při závěrečném vyhodnocení došlo k přínosné diskusi, jak v oblasti legislativy protipovodňové ochrany, tak přímo v otázkách konkrétního technického řešení.

FOTOMOMENTY

Přeshraniční spolupráce

Význam projektu spočívá především v řešení rozvoje příhraničních oblastí v ČR a Německu...

Transparentní podklady

Kompletní a nejnovější informace o projektech v rámci CÍLE 3 - to je portál Magistrátu města Děčín...

Společná realizace

Spolupráce na obou stranách hranice - to je společný projekt přeshraniční spolupráce...

Free business joomla templates