Čeština (Česká republika)Deutsch

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Projekty "Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko - saském příhraničí" a "Fotosoutěž „10 let po povodni na řece Labi“ jsou zaměřeny na zlepšení a podporu rozvoje přeshraniční spolupráce a služeb cestovního ruchu...

Vznášedlo nahradí finančně nákladný pohotovostní vlak při velké vodě

V pravý čas, v průběhu druhé největší povodně za posledních 11 let, se podařilo statutárnímu městu Děčín pořídit záchranářské vznášedlo na vzduchovém polštáři italské výroby v rámci evropského dotačního titulu Program Cíl 3 / Ziel 3 ve dvouletém projektu nazvaném „Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí“.

logo ziel3 eu

Vznášedlo při předváděcích jízdách i při základním výcviku obsluhy z řad děčínských dobrovolných hasičů, prováděném přímo italským instruktorem za pomoci obětavého tlumočníka Antonína Votápka, prokázalo, že i den po kulminaci Labe, při hodnotě přes 10,5 metru výše vodní hladiny, dokáže rychle a bezpečně přepravit osoby z jednoho břehu na druhý. Toto bylo následně prověřeno i v prostoru městské části Dolní Žleb, která bývá odříznuta od ostatního světa vlivem zatopení jediné přístupové silniční komunikace i několikrát do roka.

Pořizovací hodnota vznášedla se čtyřtaktním motorem, poskytujícího dostatečný prostor pro obsluhu, lékaře i pacienta na nosítkách, byla 2,7 mil. Kč, přičemž na uhrazení by se 85 % měla podílet Evropská unie, 5 % český stát a 10 % město Děčín.

Vznášedlo by tak mělo do budoucna zcela eliminovat potřebu objednávat při vyšším stavu hladiny Labe jak 600 cm u Správy železniční dopravní cesty pohotovostní železniční vůz pro zdravotnickou záchrannou službu. Vždyť jenom za tuto službu byla statutárnímu městu Děčín po letošní červnové povodni fakturována částka převyšující hodnotu 341 tisíc korun, a to vlak vůbec nevyjel ze svého stanoviště. A v minulých letech šlo vždy po dosažení 3. stupně povodňové aktivity (tedy při 600 cm na úředním vodočtu v Ústí n. L.), kdy dojde k odříznutí Horního, Prostředního a Dolního Žlebu, také o nemalé finanční výdaje.

Dobře vycvičená posádka a stabilně udržovaný spolehlivý technický stav vznášedla – to jsou faktory, které by do budoucna měly pro město znamenat ukončení vynakládání neúnosných, ač nezbytných, finančních prostředků na zajištění bezpečnosti jeho občanů.

 

FOTOMOMENTY

Přeshraniční spolupráce

Význam projektu spočívá především v řešení rozvoje příhraničních oblastí v ČR a Německu...

Transparentní podklady

Kompletní a nejnovější informace o projektech v rámci CÍLE 3 - to je portál Magistrátu města Děčín...

Společná realizace

Spolupráce na obou stranách hranice - to je společný projekt přeshraniční spolupráce...

Free business joomla templates