Čeština (Česká republika)Deutsch
autson.com - This website is for sale! - autson Resources and Information.

autson.com

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Projekty "Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko - saském příhraničí" a "Fotosoutěž „10 let po povodni na řece Labi“ jsou zaměřeny na zlepšení a podporu rozvoje přeshraniční spolupráce a služeb cestovního ruchu...

Stručné informace o projektu - Materiály pro snadou orientaci návštěvníků města

Logolink EL-EU-Cil3

Název projektu
Materiály pro snadnou orientaci návštěvníků města

Registrační číslo projektu
EEL-0221-CZ-1

Webové stránky projektu
http://cil3.mmdecin.cz

 

Další informace

Informace o programu
Žádost o dotaci byla podána v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe. Byla schválena společným Lokálním řídícím výborem Euroregionu Elbe/Labe dne 30.11.2012. Lead-partner projektu je Statutární město Děčín. Projektový partner Grosse Kreisstadt Pirna. Financování projektu je zajištěno 83,33 % způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 16,67 % z rozpočtu města.

Obsah projektu

  • vytvoření nabídky barevně odlišných uzavřených výletních okruhů pro návštěvníky města.
  • vytvoření systému přehledných infopanelů
  • vytvoření souvisejících mapových podkladů a brožury
  • kvalitní překlad obsahu turistického portálu www.idecin.cz

Cíl projektu
Tento projekt doplňuje a rozšiřuje projekt dopravně-turistický navigační systém po městě. Jeho podstatou je poskytnout návštěvníkům města podklady pro získání komplexního přehledu o nabídce a dostupnosti turistických cílů ve městě.

Rozpočet
18 000 EUR, z toho statutární město Děčín 3 000 EUR.

Termín realizace
1.12.2012 - 1.12.2013

Publicita
www.idecin.cz

Kontakt
oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Děčín
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Logolink DC-PIR

Přeshraniční spolupráce

Význam projektu spočívá především v řešení rozvoje příhraničních oblastí v ČR a Německu...

Transparentní podklady

Kompletní a nejnovější informace o projektech v rámci CÍLE 3 - to je portál Magistrátu města Děčín...

Společná realizace

Spolupráce na obou stranách hranice - to je společný projekt přeshraniční spolupráce...

Free business joomla templates