Čeština (Česká republika)Deutsch

Projektschwerpunkte

Die Projekte "Zusammenarbeit bei der Lösung von Krisensituationen auf der Elbe im sächsisch-tschechischen Grenzraum" und „Fotowettbewerb - 10 Jahre Elbehochwasser" zielen auf die Verbesserung sowie weitere Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der touristischen Dienstleistungen

Stručné informace o projektu - Materiály pro snadou orientaci návštěvníků města

Logolink EL-EU-Cil3

Název projektu
Materiály pro snadnou orientaci návštěvníků města

Registrační číslo projektu
EEL-0221-CZ-1

Webové stránky projektu
http://cil3.mmdecin.cz

 

Další informace

Informace o programu
Žádost o dotaci byla podána v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe. Byla schválena společným Lokálním řídícím výborem Euroregionu Elbe/Labe dne 30.11.2012. Lead-partner projektu je Statutární město Děčín. Projektový partner Grosse Kreisstadt Pirna. Financování projektu je zajištěno 83,33 % způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 16,67 % z rozpočtu města.

Obsah projektu

  • vytvoření nabídky barevně odlišných uzavřených výletních okruhů pro návštěvníky města.
  • vytvoření systému přehledných infopanelů
  • vytvoření souvisejících mapových podkladů a brožury
  • kvalitní překlad obsahu turistického portálu www.idecin.cz

Cíl projektu
Tento projekt doplňuje a rozšiřuje projekt dopravně-turistický navigační systém po městě. Jeho podstatou je poskytnout návštěvníkům města podklady pro získání komplexního přehledu o nabídce a dostupnosti turistických cílů ve městě.

Rozpočet
18 000 EUR, z toho statutární město Děčín 3 000 EUR.

Termín realizace
1.12.2012 - 1.12.2013

Publicita
www.idecin.cz

Kontakt
oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Děčín
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Logolink DC-PIR

Grenzübergreifende Zusammenarbeit

SPOLUPRÁCEDie Bedeutung des Projekts besteht vor allem in der Gestaltung der Entwicklung des deutsch-tschechischen Grenzgebietes...

Mehr Transparenz

TransparentnostUmfassende und aktuelle Informationen über die Ziel-3-Projekte – das bietet das Portal des Magistrats der Stadt Děčín...

Zusammenarbeit

SPOLUPRÁCEKooperation dies- und jenseits der Grenze – das beinhaltet das gemeinsame Projekt für grenzübergreifende Zusammenarbeit...

Free business joomla templates