Čeština (Česká republika)Deutsch
autson.com - This website is for sale! - autson Resources and Information.

autson.com

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Projekty "Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko - saském příhraničí" a "Fotosoutěž „10 let po povodni na řece Labi“ jsou zaměřeny na zlepšení a podporu rozvoje přeshraniční spolupráce a služeb cestovního ruchu...

Prezentace projektu na veletrhu záchranářské techniky FLORIAN 2012 v Drážďanech

Na veletrhu záchranářské techniky FLORIAN 2012 v Drážďanech, kde se ve dnech 18. až 20. října 2012 představilo 152 vystavovatelů z 11 zemí, byl statutárním městem Děčín prezentován také přeshraniční projekt "Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí" a vzbudil u odborné i laické veřejnosti značný zájem, neboť poukázal nejen na velký posun v zdokonalování společných zásahů záchranářů, ale i na stále se zlepšující vzájemné vztahy lidí na obou stranách hranice. Fotografie z akce naleznete v celém článku nebo ve fotogalerii.

Projektoví partneři ze Saska uspořádali první společný seminář

V sobotu 10. listopadu 2012 se uskutečnil na požární stanici v Bad Schandau sedmihodinový seminář nazvaný „Preventivní protipovodňová ochrana", kde na čtyři desítky dobrovolných hasičů z Děčína XI – Horního Žlebu, z Bad Schandau a Schöny v dopolední teoretické části vyslechly přednášky, doprovázené prezentacemi, od lektorů z DWA - Zemského spolku Sasko/Durynsko a z Povodí Ohře, s. p.

Strana 5 z 11

FOTOMOMENTY

Přeshraniční spolupráce

Význam projektu spočívá především v řešení rozvoje příhraničních oblastí v ČR a Německu...

Transparentní podklady

Kompletní a nejnovější informace o projektech v rámci CÍLE 3 - to je portál Magistrátu města Děčín...

Společná realizace

Spolupráce na obou stranách hranice - to je společný projekt přeshraniční spolupráce...

Free business joomla templates